Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Υπηρεσίες για ιδιώτες :

  • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος.
  • Υπολογισμός φόρου πριν την υποβολή.